چگونه معجزه کنیم؟!

گهگاه میشنویم یک پدیده یا یک امر معجزه بوده است، چون احتمال وقوع آن بر اساس شانس و تصادف خیلی کم است. اگر به وقوع معجزه علاقه دارید، من به شما کمک میکنم همین امروز یک معجزه انجام دهید!

مواد لازم: یک تاس (مکعبی که با آن مار و پله بازی میکنند!)، کمی وقت و کمی سفسطه!

روش: تاس را بیاندازید و عددی حاصل را یادداشت کنید (مثلا بنویسید: دفعه اول ۳، دفعه دوم ۶...). این کار را هر چه قدر که حوصله دارید انجام دهید (هر چه قدر بیشتر انجام دهید، معجزه شما بهتر خواهد بود!).

بعد از انجام این کار (مثلا هزار بار انداختن تاس و ثبت آن)، به نتیجه کار نگاه کنید:

 این یک معجزه است! 

اگر کسی منکر شد، برایش توضیح دهید احتمال دست یابی به این نتیجه (۶/۱ ضرب در ۶/۱ ...به هر تعدادی که تاس انداخته اید) است. بنابراین از لحاظ آماری امکان دست یابی به آن بسیار کم است.

به شکلی مشابه فرض کنید در یک روز شنبه هوا بارانی باشد و شما صبح ساعت ۸ که از منزل خارج میشوید یک نفر مرد ۴۰ ساله با سبیل و کت قهوه ای ببینید.

این معجزه است!

میگویید نه، احتمال وقوع آن را محاسبه کنید!

این هم یک نوشته مرتبط با این بحث:

http://www.capatcolumbia.com/reading%20packet/Miracle%20on%20Probablity%20Street.pdf

/ 1 نظر / 25 بازدید
يك مسافر

به اين مي گن تمسخر كوانتميسم!!!!آره؟ هر چي بود جالب بود! مهندسي معكوس احتمال.